SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP MÁY BIẾN ÁP

» Máy biến áp
Máy biến áp kiểu hở 75KVA/ 10-22/0,4 KV
Công suất: 75 kVA
Tổ đấu: DDyn11
Điện áp: 10 – 22/0,4 kV
Bảo hành: 24 tháng
Máy biến áp kiểu hở 75KVA/ 22/0,4 KV
Công suất: 75 kVA
Tổ đấu: Dyn11
Điện áp: 22/0,4 kV
Bảo hành: 24 tháng
Máy biến áp kiểu hở 50KVA/ 35/0,4 KV
Công suất: 50 kVA
Tổ đấu: Yyn12
Điện áp: 35/0,4 kV
Bảo hành: 24 tháng
Máy biến áp kiểu hở 50KVA/ 10-22/0,4 KV
Công suất: 50 kVA
Tổ đấu: DDyn11
Điện áp: 10 – 22/0,4 kV
Bảo hành: 24 tháng
Máy biến áp kiểu hở 50KVA/ 22/0,4 KV
Công suất: 50 kVA
Tổ đấu: Dyn11
Điện áp: 22/0,4 kV
Bảo hành: 24 tháng
Máy biến áp kiểu hở 31,5KVA-35/0,4 KV
Công suất: 31,5 kVA
Tổ đấu: Xyn12
Điện áp: 35/0,4 kV
Bảo hành: 24 tháng
Máy biến áp kiểu hở 31,5 KVA/ 10-22/0,4 KV
Công suất: 31,5 kVA
Tổ đấu: Dyn11
Điện áp: 10-22/0,4 kV
Bảo hành: 24 tháng
Máy biến áp kiểu hở 31,5KVA/ 22/0,4 KV
Công suất: 31,5 kVA
Tổ đấu: Dyn11
Điện áp: 22/0,4 kV
Bảo hành: 24 tháng
Máy biến áp kiểu hở 320KVA/ 22/0,4 KV
Công suất: 320 kVA
Tổ đấu: Dyn11
Điện áp: 22/0,4 kV
Bảo hành: 24 tháng
Máy biến áp khô 750KVA/ 35-22/0,4 KV
Công suất: 750 kVA
Tổ đấu: YDyn12-11
Điện áp: 35-22/0,4 kV
Bảo hành: 24 tháng
Máy biến áp khô 630KVA/ 35/0,4 KV
Công suất: 630 kVA
Tổ đấu: Yyn12
Điện áp: 35/0,4 kV
Bảo hành: 24 tháng
Máy biến áp khô 560KVA/ 35-22/0,4 KV
Công suất: 560 kVA
Tổ đấu: YDyn12-11
Điện áp: 35-22/0,4 kV
Bảo hành: 24 tháng
Máy biến áp khô 320KVA/ 35-22/0,4 KV
Công suất: 320 kVA
Tổ đấu: YDyn12-11
Điện áp: 35-22/0,4 kV
Bảo hành: 24 tháng
Máy biến áp khô 250KVA/ 22/0,4 KV
Công suất: 250 kVA
Tổ đấu: Dyn11
Điện áp: 22/0,4 kV
Bảo hành: 24 tháng
Máy biến áp khô 180KVA/ 35-22/0,4 KV
Công suất: 180 kVA
Tổ đấu: YDyn12-11
Điện áp: 35-22/0,4 kV
Bảo hành: 24 tháng
Máy biến áp khô 160KVA/ 35-22/0,4 KV
Công suất: 160 kVA
Tổ đấu: YDyn12-11
Điện áp: 35-22/0,4 kV
Bảo hành: 24 tháng
Máy biến áp khô 100KVA/ 22/0,4 KV
Công suất: 100 kVA
Tổ đấu: Dyn11
Điện áp: 22/0,4 kV
Bảo hành: 24 tháng
Máy biến áp khô 750KVA/ 22/0,4 KV
Công suất: 750 kVA
Tổ đấu: Dyn11
Điện áp: 22/0,4 kV
Bảo hành: 24 tháng
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BIẾN ÁP HÀ NỘI
Hotline
0989343566Zalo0989343566