CÁC THÔNG TIN HỮU ÍCH

» Thông tin hữu ích › Những điểm mới về tiền lương người lao động từ 2021

Những điểm mới về tiền lương người lao động từ 2021

Những điểm mới về tiền lương người lao động từ 2021
Tiền lương luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của nhiều người lao động. Khoản tiền này liệu thay đổi hay không khi Bộ luật Lao động mới được áp dụng.
1. Tiền lương thử việc
Theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Lao động 2019, tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Với quy định này có thể thấy, tiền lương thử việc trong thời gian tới vẫn không có bất cứ thay đổi nào so với hiện nay.

2. Tiền lương chuyển sang làm công việc khác
Khoản 1 Điều 29 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ, khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh thì người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Thời gian tạm chuyển không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm. Trường hợp quá 60 ngày thì chỉ được thực hiện khi người lao động đồng ý bằng văn bản.

Trong thời gian này, người lao động được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Do đó, mức lương thấp nhất của người lao động khi chuyển sang công việc khác so với hợp đồng lao động sẽ thay đổi khi lương tối thiểu vùng thay đổi.

3. Mức lương tối thiểu
Đây là nội dung được đánh giá có nhiều thay đổi so với hiện nay. Bởi Điều 91 Bộ luật Lao động 2019 quy định, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Đáng chú ý:

Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Đồng thời, được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Đối chiếu với quy định hiện hành tại Điều 91 Bộ luật Lao động 2012, mức lương tối thiểu mới sẽ không được xác lập dựa trên mức lương tối thiểu ngành. Tuy nhiên, sẽ thêm căn cứ để xác định mức lương này, đó là năng suất làm việc của người lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp.

4. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
Liên quan đến loại tiền lương này, Điều 98 Bộ luật Lao động mới có nêu, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Có thể thấy, để không ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động, Bộ luật Lao động mới đã không thay đổi quy định này.

Tương tự như vậy, tiền lương làm việc vào ban đêm và tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm cũng được giữ nguyên:

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài lương chính thức, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, tết.

5. Tiền lương ngừng việc
Đây lại là một điểm mới đáng chú ý khác liên quan đến tiền lương tại Bộ luật Lao động 2019. Đặc biệt là tiền lương ngừng việc do nguyên nhân khách quan. Cụ thể, nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc:

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc không thấp hơn mức lương tối thiểu;

b) Trường hợp ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy, thay vì không thấp hơn lương tối thiểu dù phải ngừng việc trong bao lâu như hiện nay thì tới đây, chỉ tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu mới không thấp hơn lương tối thiểu vùng. Tiền lương những ngày ngừng việc còn lại sẽ do hai bên thỏa thuận.
Danh sách khách sạn được UBND thành phố Hà Nội cho phép là cơ sở cách ly tập trung tiếp nhận người nhập cảnh có nguyện vọng và tự nguyện chi trả lưu trú
Tiền lương luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của nhiều người lao động. Khoản tiền này liệu thay đổi hay không khi Bộ luật Lao động mới được áp dụng.
Hiện tại trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam có 63 tỉnh thành khác nhau.
Hiện tại trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam có 63 tỉnh thành và nhiều quận huyện khác nhau.
Xem tất cả tại: Thông tin hữu ích
Quảng cáo Google
DANH SÁCH THÔNG TIN HỮU ÍCH